*Hold deg hjemme hvis (og gi beskjed til arrangementledelsen asap):

  • Du er smittet av korona
  • sitter i karantene/isolasjon
  • har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand
  • magesmerter
  • nedsatt smaks- eller luktesans

 

*Bruk munnbind under hele arrangementet

*Avstand – Det skal være en minimumavstand på 2 meter mellom personer. Dette er et ønske fra Sentrum politistasjon.

* God hånd- og hostehygiene – alle skal sørge for god håndhygiene. – før, under og etter arrangementet. Host i albuen. Funksjonærer bruker munnbind og andre smittevernredskap der det er mulig og nødvendig, spesielt i situasjoner som f.eks. ved utlevering av premier og lignende. Håndsprit vil være tilgjengelig under arrangementet.

Arrangementet har en dedikert smittevernansvarlig – A. M. Seifried som har det overordnede ansvaret for planlegging av smittevern, informasjon til deltakere og funksjonærer i forkant, informasjon om og gjennomføring av smittevern under arrangementet, samt kommunikasjon med myndighetene og idrettskretsen om det skulle være nødvendig.

ROS-analyse – mtp. smitterisiko og tiltak er gjennomført. Planen for gjennomføringen av arrangementet baserer på ROS-analysen og veiledende dokumenter fra myndighetene og idrettsforbundet.

Tilrettelagt arrangement – arrangøren har tilrettelagt Nyttårsløpet slik at påkrevd avstand mellom personer kan gjennomføres. Dette bla. gjennom veldig små startpuljer, strekk i feltet med romslige startintervaller, separat start og målgang, reduksjon av nødvendig kontakt mellom mennesker, ingen servering, hygienetiltak ved bruk av toalett.

Smittesporing – Utøvere er registrert i forkant, støttepersoner/tilskuere og funksjonærer skal registrere besøket av arrangementet gjennom barcode-skanning. Dette for å gjøre smittesporing mulig, hvis nødvendig.

Merking/delvis sperring – Arrangøren har utarbeidet et områdekart for start- og målområdet som skal redusere smitterisiko til et minimum. Fasilitetene merkes og områder sperres delvis av for å unngå smitte av utøvere, tilskuere eller forbipasserende.

Funksjonærer – bidrar til at alle deltakere kan etterleve god nok personlig smittevern, samt at fasilitetene bidra til en best mulig reduksjon av smitterisiko under arrangementet.

Startnummer/Premier – Utlevering av startnummer skal tilrettelegges slik at regelen om en minst meters avstand kan overholdes, Det samme gjelder premiering.

Toaletter Arrangøren skal sørge for at god hygiene kan gjennomføres av besøkende, samt renhold av fasilitetene.

Arrangøren vil følge NFIFs råd om at «Idrettslaget/foreningen bør bortvise personer som ikke følger anbefalte smittevernråd», hvis det skulle vise seg å være nødvendig.