Strekktider : - H50

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 2 Hygen,Jacob     - Freidig - 31.11 
   1  1.33+0.20# 2  1.40+0.00# 1  2.56+0.08# 2  2.43+0.40# 2  2.23+0.13# 2  3.47+0.19# 2 
     1.33+0.20# 2  3.13+0.13# 2  6.09+0.09# 2  8.52+0.49# 2 11.15+1.02# 2 15.02+1.21# 2 
   7  4.09+0.00# 1  6.15+0.40# 5  3.23+0.11# 2  1.38+0.15# 3  0.44+0.06# 4 
    19.11+0.00# 1 25.26+0.00# 1 28.49+0.00# 1 30.27+0.00# 1 31.11+0.00# 1 

 3 Lillealtern,Knut   - Freidig - 33.31 
   1  1.13+0.00# 1  1.47+0.07# 3  3.00+0.12# 3  2.03+0.00# 1  2.10+0.00# 1  3.28+0.00# 1 
     1.13+0.00# 1  3.00+0.00# 1  6.00+0.00# 1  8.03+0.00# 1 10.13+0.00# 1 13.41+0.00# 1 
   7  9.02+4.53# 5  5.35+0.00# 1  3.12+0.00# 1  1.23+0.00# 1  0.38+0.00# 1 
    22.43+3.32# 3 28.18+2.52# 3 31.30+2.41# 2 32.53+2.26# 2 33.31+2.20# 2 

 4 Strande,Kjell Atle  - Freidig - 34.53 
   1  1.37+0.24# 3  1.53+0.13# 4  3.57+1.09# 5  2.54+0.51# 4  3.18+1.08# 5  4.05+0.37# 5 
     1.37+0.24# 3  3.30+0.30# 3  7.27+1.27# 4 10.21+2.18# 4 13.39+3.26# 4 17.44+4.03# 4 
   7  4.33+0.24# 2  5.52+0.17# 2  4.30+1.18# 5  1.34+0.11# 2  0.40+0.02# 2 
    22.17+3.06# 2 28.09+2.43# 2 32.39+3.50# 3 34.13+3.46# 3 34.53+3.42# 3 

 5 Vennevik,Nils Olav  - Freidig - 35.30 
   1  1.41+0.28# 4  2.02+0.22# 5  2.48+0.00# 1  2.52+0.49# 3  2.47+0.37# 3  3.57+0.29# 3 
     1.41+0.28# 4  3.43+0.43# 4  6.31+0.31# 3  9.23+1.20# 3 12.10+1.57# 3 16.07+2.26# 3 
   7  7.16+3.07# 4  6.09+0.34# 3  3.26+0.14# 3  1.45+0.22# 5  0.47+0.09# 5 
    23.23+4.12# 4 29.32+4.06# 4 32.58+4.09# 4 34.43+4.16# 4 35.30+4.19# 4 

 6 Einum,Eirik     - Freidig - 39.57 
   1  5.16+4.03# 5  1.43+0.03# 2  3.18+0.30# 4  5.19+3.16# 5  2.59+0.49# 4  4.00+0.32# 4 
     5.16+4.03# 5  6.59+3.59# 5 10.17+4.17# 5 15.36+7.33# 5 18.35+8.22# 5 22.35+8.54# 5 
   7  4.35+0.26# 3  6.09+0.34# 4  4.17+1.05# 4  1.40+0.17# 4  0.41+0.03# 3 
    27.10+7.59# 5 33.19+7.53# 5 37.36+8.47# 5 39.16+8.49# 5 39.57+8.46# 5 

Blått - best i strekk, rødt - leder.