Strekktider : - D50

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 2 Berge,Katarina Mo  - Freidig - 30.08 
   1  1.30+0.00# 1  1.44+0.00# 1  1.14+0.00# 1  2.28+0.00# 1 16.03+0.00# 1  4.24+0.00# 1 
     1.30+0.00# 1  3.14+0.00# 1  4.28+0.00# 1  6.56+0.00# 1 22.59+0.00# 1 27.23+0.00# 1 
   7  2.05+0.00# 1  0.40+0.00# 1 
    29.28+0.00# 1 30.08+0.00# 1 

 3 Lillealtern,Kari   - Freidig - 36.44 
   1  2.03+0.33# 2  2.48+1.04# 2  1.53+0.39# 2  2.36+0.08# 2 19.35+3.32# 2  4.43+0.19# 2 
     2.03+0.33# 2  4.51+1.37# 2  6.44+2.16# 2  9.20+2.24# 2 28.55+5.56# 2 33.38+6.15# 2 
   7  2.19+0.14# 2  0.47+0.07# 2 
    35.57+6.29# 2 36.44+6.36# 2 

Blått - best i strekk, rødt - leder.