Strekktider : - D15

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 2 Arnesen,Heidi    - Freidig - 29.59 
   1  4.31+3.17# 4  1.19+0.00# 1  1.51+0.00# 1  2.00+0.00# 1  2.52+0.50# 3  2.47+0.00# 1 
     4.31+3.17# 4  5.50+3.03# 4  7.41+2.23# 3  9.41+1.45# 3 12.33+2.30# 3 15.20+1.50# 3 
   7  4.24+0.00# 1  5.29+0.00# 1  2.53+0.00# 1  1.18+0.00# 1  0.35+0.01# 3 
    19.44+0.58# 2 25.13+0.00# 1 28.06+0.00# 1 29.24+0.00# 1 29.59+0.00# 1 

 3 Kvakland,Jorunn   - Freidig - 33.30 
   1  1.14+0.00# 1  1.33+0.14# 2  2.56+1.05# 3  2.40+0.40# 4  2.02+0.00# 1  3.34+0.47# 3 
     1.14+0.00# 1  2.47+0.00# 1  5.43+0.25# 2  8.23+0.27# 2 10.25+0.22# 2 13.59+0.29# 2 
   7  7.06+2.42# 4  6.32+1.03# 2  3.30+0.37# 2  1.49+0.31# 2  0.34+0.00# 1 
    21.05+2.19# 3 27.37+2.24# 3 31.07+3.01# 2 32.56+3.32# 2 33.30+3.31# 2 

 4 Lynum,Margot     - Freidig - 34.48 
   1  1.17+0.03# 2  1.36+0.17# 3  2.25+0.34# 2  2.38+0.38# 3  2.07+0.05# 2  3.27+0.40# 2 
     1.17+0.03# 2  2.53+0.06# 2  5.18+0.00# 1  7.56+0.00# 1 10.03+0.00# 1 13.30+0.00# 1 
   7  5.16+0.52# 3  7.21+1.52# 3  5.54+3.01# 4  2.13+0.55# 4  0.34+0.00# 2 
    18.46+0.00# 1 26.07+0.54# 2 32.01+3.55# 3 34.14+4.50# 3 34.48+4.49# 3 

 5 Kvittem,Marit Irene - Freidig - 42.07 
   1  1.52+0.38# 3  1.54+0.35# 4  8.55+7.04# 4  2.31+0.31# 2  2.52+0.50# 4  4.28+1.41# 4 
     1.52+0.38# 3  3.46+0.59# 3 12.41+7.23# 4 15.12+7.16# 4 18.04+8.01# 4 22.32+9.02# 4 
   7  4.34+0.10# 2  8.19+2.50# 4  3.54+1.01# 3  2.01+0.43# 3  0.47+0.13# 4 
    27.06+8.20# 4 35.25 +10m# 4 39.19 +11m# 4 41.20 +12m# 4 42.07 +12m# 4 

Blått - best i strekk, rødt - leder.