Strekktider : 7 - Løype: 7

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).