Strekktider : 26 - Løype: 26

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).