Strekktider : 26 - Løype: 26

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).