Strekktider : 25 - Løype: 25

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).