Strekktider : 24 - Løype: 24

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).