Strekktider : 24 - Løype: 24

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).