Strekktider : 23 - Løype: 23

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).