Strekktider : 23 - Løype: 23

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).