Strekktider : 15 - Løype: 15

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Skrøvseth,Lars    - Wing - 32.43 
   1  4.35+0.00# 1  4.22+0.39# 3  3.11+0.00# 1  4.16+0.18# 2  7.57+0.11# 2  2.14+0.12# 2 
     4.35+0.00# 1  8.57+0.07# 2 12.08+0.00# 1 16.24+0.00# 1 24.21+0.00# 1 26.35+0.00# 1 
   7  1.42+0.45# 4  1.09+0.03# 2  1.07+0.00# 1  1.21+0.00# 1  0.49+0.04# 2 
    28.17+0.00# 1 29.26+0.00# 1 30.33+0.00# 1 31.54+0.00# 1 32.43+0.00# 1 

 2 Åsmul,Øistein    - Trollelg - 35.56 
   1  5.42+1.07# 3  3.54+0.11# 2  5.08+1.57# 3  4.55+0.57# 3  7.46+0.00# 1  2.18+0.16# 3 
     5.42+1.07# 3  9.36+0.46# 3 14.44+2.36# 2 19.39+3.15# 2 27.25+3.04# 2 29.43+3.08# 2 
   7  1.00+0.03# 2  1.17+0.11# 4  1.22+0.15# 3  1.38+0.17# 3  0.56+0.11# 3 
    30.43+2.26# 2 32.00+2.34# 2 33.22+2.49# 2 35.00+3.06# 2 35.56+3.13# 2 

 3 Hove,Svein      - Byåsen - 40.49 
   1  5.07+0.32# 2  3.43+0.00# 1 11.07+7.56# 4  3.58+0.00# 1  9.07+1.21# 4  2.02+0.00# 1 
     5.07+0.32# 2  8.50+0.00# 1 19.57+7.49# 4 23.55+7.31# 3 33.02+8.41# 3 35.04+8.29# 3 
   7  0.57+0.00# 1  1.06+0.00# 1  1.20+0.13# 2  1.37+0.16# 2  0.45+0.00# 1 
    36.01+7.44# 3 37.07+7.41# 3 38.27+7.54# 3 40.04+8.10# 3 40.49+8.06# 3 

 4 Skogseth,Reidar   - Wing - 42.26 
   1  6.12+1.37# 4  8.48+5.05# 4  4.11+1.00# 2  5.43+1.45# 4  8.33+0.47# 3  2.23+0.21# 4 
     6.12+1.37# 4 15.00+6.10# 4 19.11+7.03# 3 24.54+8.30# 4 33.27+9.06# 4 35.50+9.15# 4 
   7  1.06+0.09# 3  1.09+0.03# 3  1.35+0.28# 4  1.42+0.21# 4  1.04+0.19# 4 
    36.56+8.39# 4 38.05+8.39# 4 39.40+9.07# 4 41.22+9.28# 4 42.26+9.43# 4 

Blått - best i strekk, rødt - leder.