Strekktider : - H13-16N

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Petter Kristensen  - Nidarøst - 54.33 
   1  2.19+0.00# 1  1.04+0.00# 1  3.40+0.09# 2  2.47+0.00# 1  7.59+4.08# 2  1.09+0.00# 1 
     2.19+0.00# 1  3.23+0.00# 1  7.03+0.00# 1  9.50+0.00# 1 17.49+1.34# 2 18.58+0.00# 1 
   7 29.54+0.00# 1  2.33+0.00# 1  0.30+0.00# 1  1.57+0.07# 2  0.41+0.11# 2 
    48.52+0.00# 1 51.25+0.00# 1 51.55+0.00# 1 53.52+0.00# 1 54.33+0.00# 1 

 2 Agne Ødegaard    - Nidarøst - 58.10 
   1  2.44+0.25# 2  3.17+2.13# 2  3.31+0.00# 1  2.52+0.05# 2  3.51+0.00# 1  6.30+5.21# 2 
     2.44+0.25# 2  6.01+2.38# 2  9.32+2.29# 2 12.24+2.34# 2 16.15+0.00# 1 22.45+3.47# 2 
   7 30.01+0.07# 2  2.34+0.01# 2  0.30+0.00# 2  1.50+0.00# 1  0.30+0.00# 1 
    52.46+3.54# 2 55.20+3.55# 2 55.50+3.55# 2 57.40+3.48# 2 58.10+3.37# 2 

Blått - best i strekk, rødt - leder.