Strekktider : - H11-12N

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Vegard Hassel    - Malvik - 12.21 
   1  0.51+0.02# 2  1.11+0.00# 1  2.41+0.00# 1  2.47+0.00# 1  0.40+0.03# 2  1.25+0.15# 3 
     0.51+0.02# 2  2.02+0.00# 1  4.43+0.00# 1  7.30+0.00# 1  8.10+0.00# 1  9.35+0.00# 1 
   7  2.08+0.00# 1  0.38+0.00# 1 
    11.43+0.00# 1 12.21+0.00# 1 

 2 Jon Arvid Gjersvold - Freidig - 13.02 
   1  0.49+0.00# 1  1.34+0.23# 3  2.43+0.02# 2  2.56+0.09# 2  0.37+0.00# 1  1.24+0.14# 2 
     0.49+0.00# 1  2.23+0.21# 2  5.06+0.23# 2  8.02+0.32# 2  8.39+0.29# 2 10.03+0.28# 2 
   7  2.19+0.11# 2  0.40+0.02# 2 
    12.22+0.39# 2 13.02+0.41# 2 

 3 Torbjørn Lunde    - Malvik - 14.32 
   1  1.20+0.31# 4  1.28+0.17# 2  3.11+0.30# 3  3.08+0.21# 3  0.47+0.10# 3  1.10+0.00# 1 
     1.20+0.31# 4  2.48+0.46# 3  5.59+1.16# 3  9.07+1.37# 3  9.54+1.44# 3 11.04+1.29# 3 
   7  2.48+0.40# 3  0.40+0.02# 3 
    13.52+2.09# 3 14.32+2.11# 3 

 4 Øystein Krogstie   - Freidig - 19.09 
   1  1.04+0.15# 3  4.33+3.22# 4  4.05+1.24# 4  3.22+0.35# 4  0.54+0.17# 4  1.31+0.21# 4 
     1.04+0.15# 3  5.37+3.35# 4  9.42+4.59# 4 13.04+5.34# 4 13.58+5.48# 4 15.29+5.54# 4 
   7  2.57+0.49# 4  0.43+0.05# 4 
    18.26+6.43# 4 19.09+6.48# 4 

Blått - best i strekk, rødt - leder.