Strekktider : - D13-16N

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Anne Wiggen     - Byåsen - 21.41 
   1  2.18+0.08# 3  0.55+0.00# 1  2.50+0.14# 2  2.18+0.07# 2  3.04+0.00# 1  1.15+0.00# 1 
     2.18+0.08# 3  3.13+0.00# 1  6.03+0.00# 1  8.21+0.00# 1 11.25+0.00# 1 12.40+0.00# 1 
   7  3.04+0.00# 1  2.36+0.23# 3  0.35+0.00# 1  2.15+0.18# 3  0.31+0.00# 1 
    15.44+0.00# 1 18.20+0.00# 1 18.55+0.00# 1 21.10+0.00# 1 21.41+0.00# 1 

 2 Kjersti Midtbø    - Wing - 29.28 
   1  2.17+0.07# 2  9.08+8.13# 4  2.36+0.00# 1  2.11+0.00# 1  3.09+0.05# 2  1.29+0.14# 2 
     2.17+0.07# 2 11.25+8.12# 4 14.01+7.58# 4 16.12+7.51# 4 19.21+7.56# 3 20.50+8.10# 2 
   7  3.13+0.09# 2  2.13+0.00# 1  0.37+0.02# 2  1.57+0.00# 1  0.38+0.07# 3 
    24.03+8.19# 2 26.16+7.56# 2 26.53+7.58# 2 28.50+7.40# 2 29.28+7.47# 2 

 3 Trine Schive     - Byåsen - 31.56 
   1  2.10+0.00# 1  1.27+0.32# 2  4.08+1.32# 3  2.26+0.15# 3  8.38+5.34# 3  3.34+2.19# 4 
     2.10+0.00# 1  3.37+0.24# 2  7.45+1.42# 2 10.11+1.50# 2 18.49+7.24# 2 22.23+9.43# 3 
   7  3.50+0.46# 3  2.21+0.08# 2  0.47+0.12# 3  2.00+0.03# 2  0.35+0.04# 2 
    26.13 +10m# 3 28.34 +10m# 3 29.21 +10m# 3 31.21 +10m# 3 31.56 +10m# 3 

 4 Oda Mjøsund Sletner - Byåsen - 38.57 
   1  3.37+1.27# 4  1.50+0.55# 3  4.51+2.15# 4  3.34+1.23# 4  9.11+6.07# 4  2.25+1.10# 3 
     3.37+1.27# 4  5.27+2.14# 3 10.18+4.15# 3 13.52+5.31# 3 23.03 +12m# 4 25.28 +13m# 4 
   7  4.57+1.53# 4  3.46+1.33# 4  0.48+0.13# 4  3.16+1.19# 4  0.42+0.11# 4 
    30.25 +15m# 4 34.11 +16m# 4 34.59 +16m# 4 38.15 +17m# 4 38.57 +17m# 4 

Blått - best i strekk, rødt - leder.