Strekktider : - D13-16C

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Hege Døllner     - Wing - 31.06 
   1  2.08+0.00# 1  5.52+0.00# 1  3.41+0.00# 1  3.23+0.00# 1  1.36+0.00# 1  1.40+0.00# 1 
     2.08+0.00# 1  8.00+0.00# 1 11.41+0.00# 1 15.04+0.00# 1 16.40+0.00# 1 18.20+0.00# 1 
   7  1.14+0.00# 1  8.35+3.43# 3  0.36+0.00# 1  1.45+0.00# 1  0.36+0.01# 2 
    19.34+0.00# 1 28.09+0.00# 1 28.45+0.00# 1 30.30+0.00# 1 31.06+0.00# 1 

 2 Runa Sarre Timestad - Freidig - 40.59 
   1  2.10+0.02# 2  7.54+2.02# 2  9.45+6.04# 2  4.39+1.16# 3  2.39+1.03# 2  2.52+1.12# 3 
     2.10+0.02# 2 10.04+2.04# 2 19.49+8.08# 2 24.28+9.24# 2 27.07 +10m# 2 29.59 +12m# 2 
   7  1.48+0.34# 3  4.52+0.00# 1  1.15+0.39# 3  2.30+0.45# 2  0.35+0.00# 1 
    31.47 +12m# 2 36.39+8.30# 2 37.54+9.09# 2 40.24+9.54# 2 40.59+9.53# 2 

 3 Stine Brandvik    - Trollelg - 43.35 
   1  3.29+1.21# 3  8.31+2.39# 3  9.55+6.14# 3  4.36+1.13# 2  2.42+1.06# 3  2.48+1.08# 2 
     3.29+1.21# 3 12.00+4.00# 3 21.55 +10m# 3 26.31 +11m# 3 29.13 +13m# 3 32.01 +14m# 3 
   7  1.42+0.28# 2  5.12+0.20# 2  0.56+0.20# 2  3.07+1.22# 3  0.37+0.02# 3 
    33.43 +14m# 3 38.55 +11m# 3 39.51 +11m# 3 42.58 +12m# 3 43.35 +12m# 3 

Blått - best i strekk, rødt - leder.