Strekktider : - D13-16C

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).