Strekktider : 1 - Løype: 1

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Einum,Anders     - Freidig_NTNUI - 22.28 
   1  2.37+0.08# 2  1.49+0.08# 2  3.07+0.31# 2  2.32+0.00# 1  4.37+0.09# 2  0.24+0.00# 1 
     2.37+0.08# 2  4.26+0.07# 3  7.33+0.38# 3 10.05+0.15# 2 14.42+0.24# 2 15.06+0.23# 2 
   7  2.03+0.00# 1  1.39+0.11# 2  1.59+0.10# 3  1.13+0.07# 2  0.28+0.00# 1 
    17.09+0.00# 1 18.48+0.00# 1 20.47+0.00# 1 22.00+0.00# 1 22.28+0.00# 1 

 2 Skjeset,Lars     - Freidig_NTNUI - 23.10 
   1  2.29+0.00# 1  1.50+0.09# 3  2.36+0.00# 1  2.55+0.23# 3  4.28+0.00# 1  0.25+0.01# 2 
     2.29+0.00# 1  4.19+0.00# 1  6.55+0.00# 1  9.50+0.00# 1 14.18+0.00# 1 14.43+0.00# 1 
   7  3.35+1.32# 4  1.28+0.00# 1  1.49+0.00# 1  1.06+0.00# 1  0.29+0.01# 2 
    18.18+1.09# 3 19.46+0.58# 2 21.35+0.48# 2 22.41+0.41# 2 23.10+0.42# 2 

 3 Sylte,Andreas    - Freidig - 24.31 
   1  2.42+0.13# 3  1.41+0.00# 1  3.07+0.31# 3  2.37+0.05# 2  5.14+0.46# 4  0.36+0.12# 5 
     2.42+0.13# 3  4.23+0.04# 2  7.30+0.35# 2 10.07+0.17# 3 15.21+1.03# 3 15.57+1.14# 3 
   7  2.16+0.13# 2  1.46+0.18# 3  2.38+0.49# 5  1.25+0.19# 5  0.29+0.01# 3 
    18.13+1.04# 2 19.59+1.11# 3 22.37+1.50# 3 24.02+2.02# 3 24.31+2.03# 3 

 4 Tommelstad,Einar   - Freidig_NTNUI - 29.27 
   1  3.58+1.29# 4  2.07+0.26# 4  4.11+1.35# 4  2.57+0.25# 4  5.00+0.32# 3  0.25+0.01# 3 
     3.58+1.29# 4  6.05+1.46# 4 10.16+3.21# 4 13.13+3.23# 4 18.13+3.55# 4 18.38+3.55# 4 
   7  4.22+2.19# 5  2.46+1.18# 5  1.52+0.03# 2  1.20+0.14# 3  0.29+0.01# 4 
    23.00+5.51# 4 25.46+6.58# 4 27.38+6.51# 4 28.58+6.58# 4 29.27+6.59# 4 

 5 Haug,Knut Helge   - OK Skøynar - 39.52 
   1  4.22+1.53# 5  2.50+1.09# 5  4.53+2.17# 5  7.02+4.30# 5  9.47+5.19# 5  0.33+0.09# 4 
     4.22+1.53# 5  7.12+2.53# 5 12.05+5.10# 5 19.07+9.17# 5 28.54 +15m# 5 29.27 +15m# 5 
   7  3.22+1.19# 3  2.35+1.07# 4  2.32+0.43# 4  1.22+0.16# 4  0.34+0.06# 5 
    32.49 +16m# 5 35.24 +17m# 5 37.56 +17m# 5 39.18 +17m# 5 39.52 +17m# 5 

Blått - best i strekk, rødt - leder.