Strekktider : - Rekrutt -12

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Sæterhaug,Marianne K - Freidig - 14.15 
   1  2.02+0.24# 6  1.05+0.06# 2  1.48+0.19# 3  0.37+0.10# 3  0.53+0.07# 4  1.15+0.14# 6 
     2.02+0.24# 6  3.07+0.25# 4  4.55+0.00# 1  5.32+0.00# 1  6.25+0.00# 1  7.40+0.00# 1 
   7  2.17+0.00# 1  3.03+0.27# 4  1.15+0.16# 7 
     9.57+0.00# 1 13.00+0.00# 1 14.15+0.00# 1 

 2 Melkild,Halvor    - Freidig - 14.54 
   1  1.43+0.05# 2  0.59+0.00# 1  2.54+1.25# 6  1.04+0.37# 7  1.09+0.23# 5  1.04+0.03# 3 
     1.43+0.05# 2  2.42+0.00# 1  5.36+0.41# 4  6.40+1.08# 3  7.49+1.24# 3  8.53+1.13# 3 
   7  2.26+0.09# 2  2.36+0.00# 1  0.59+0.00# 1 
    11.19+1.22# 2 13.55+0.55# 2 14.54+0.39# 2 

 3 Mølnvik,Gina     - Freidig - 16.09 
   1  1.45+0.07# 3  1.15+0.16# 4  2.50+1.21# 5  1.13+0.46# 8  0.49+0.03# 3  1.06+0.05# 4 
     1.45+0.07# 3  3.00+0.18# 2  5.50+0.55# 5  7.03+1.31# 4  7.52+1.27# 4  8.58+1.18# 4 
   7  2.31+0.14# 3  3.34+0.58# 6  1.06+0.07# 5 
    11.29+1.32# 3 15.03+2.03# 3 16.09+1.54# 3 

 4 Sæther,Frida     - Freidig - 18.26 
   1  1.50+0.12# 4  1.45+0.46# 6  1.47+0.18# 2  0.37+0.10# 4  0.46+0.00# 1  1.17+0.16# 7 
     1.50+0.12# 4  3.35+0.53# 5  5.22+0.27# 3  5.59+0.27# 2  6.45+0.20# 2  8.02+0.22# 2 
   7  5.48+3.31# 6  3.31+0.55# 5  1.05+0.06# 4 
    13.50+3.53# 4 17.21+4.21# 4 18.26+4.11# 4 

 6 Kolstad,Karen Oline - Freidig - 21.22 
   1  1.55+0.17# 5  1.08+0.09# 3  1.54+0.25# 4  2.53+2.26# 9  1.12+0.26# 6  1.10+0.09# 5 
     1.55+0.17# 5  3.03+0.21# 3  4.57+0.02# 2  7.50+2.18# 5  9.02+2.37# 5 10.12+2.32# 5 
   7  7.33+5.16# 9  2.38+0.02# 2  0.59+0.00# 2 
    17.45+7.48# 6 20.23+7.23# 5 21.22+7.07# 5 

 7 Videm,Inger     - Freidig - 25.27 
   1  3.01+1.23# 8  1.47+0.48# 7  3.07+1.38# 7  0.36+0.09# 2  1.13+0.27# 7  1.03+0.02# 2 
     3.01+1.23# 8  4.48+2.06# 7  7.55+3.00# 6  8.31+2.59# 6  9.44+3.19# 6 10.47+3.07# 6 
   7  4.53+2.36# 5  8.45+6.09# 9  1.02+0.03# 3 
    15.40+5.43# 5 24.25 +11m# 6 25.27 +11m# 6 

 8 Mårdalen,Rein    - Freidig - 26.15 
   1  1.38+0.00# 1 11.13+10m# 9  1.29+0.00# 1  0.27+0.00# 1  0.48+0.02# 2  1.01+0.00# 1 
     1.38+0.00# 1 12.51 +10m# 9 14.20+9.25# 8 14.47+9.15# 8 15.35+9.10# 8 16.36+8.56# 7 
   7  5.49+3.32# 7  2.39+0.03# 3  1.11+0.12# 6 
    22.25 +12m# 7 25.04 +12m# 7 26.15 +12m# 7 

 9 Haug,Jon Arvid Gjers - Freidig - 28.56 
   1  2.23+0.45# 7  1.50+0.51# 8  4.54+3.25# 8  0.50+0.23# 6  1.17+0.31# 8  8.53+7.52# 9 
     2.23+0.45# 7  4.13+1.31# 6  9.07+4.12# 7  9.57+4.25# 7 11.14+4.49# 7 20.07 +12m# 8 
   7  2.55+0.38# 4  4.34+1.58# 7  1.20+0.21# 8 
    23.02 +13m# 8 27.36 +15m# 8 28.56 +15m# 8 

 10 Krogstie,Øystein   - Freidig - 44.28 
   1  4.18+2.40# 9  1.21+0.22# 5 21.19+20m# 9  0.41+0.14# 5  2.23+1.37# 9  1.34+0.33# 8 
     4.18+2.40# 9  5.39+2.57# 8 26.58 +22m# 9 27.39 +22m# 9 30.02 +24m# 9 31.36 +24m# 9 
   7  5.53+3.36# 8  5.21+2.45# 8  1.38+0.39# 9 
    37.29 +28m# 9 42.50 +30m# 9 44.28 +30m# 9 

Blått - best i strekk, rødt - leder.
Det er 9 poster i løypa og følgende løpere hadde feil antall stemplinger og kunne ikke analyseres fullt ut :
  Nr. tider navn
   5  10 Hvoslef,Lars