Strekktider : - D15

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Angell-Petersen,Mari - Freidig - 29.35 
   1  3.19+0.00# 1  2.23+0.08# 2  4.59+0.00# 1  2.17+0.07# 2  5.41+3.20#11  7.05+0.00# 1 
     3.19+0.00# 1  5.42+0.00# 1 10.41+0.00# 1 12.58+0.00# 1 18.39+3.00# 3 25.44+0.32# 2 
   7  2.44+0.07# 2  1.07+0.00# 1 
    28.28+0.04# 2 29.35+0.00# 1 

 2 Angell-Petersen,Solv - Freidig - 29.45 
   1  3.20+0.01# 2  2.42+0.27# 5  5.06+0.07# 2  2.10+0.00# 1  2.21+0.00# 1  9.33+2.28# 4 
     3.20+0.01# 2  6.02+0.20# 3 11.08+0.27# 2 13.18+0.20# 2 15.39+0.00# 1 25.12+0.00# 1 
   7  3.12+0.35# 3  1.21+0.14# 2 
    28.24+0.00# 1 29.45+0.10# 2 

 4 Ulseth,Kari     - Freidig - 33.14 
   1  4.59+1.40# 8  2.15+0.00# 1  5.31+0.32# 4  3.14+1.04# 7  2.38+0.17# 4 10.03+2.58# 6 
     4.59+1.40# 8  7.14+1.32# 6 12.45+2.04# 3 15.59+3.01# 4 18.37+2.58# 2 28.40+3.28# 3 
   7  3.13+0.36# 4  1.21+0.14# 3 
    31.53+3.29# 3 33.14+3.39# 3 

 5 Owren,Grete Berge  - Freidig - 33.37 
   1  3.53+0.34# 4  3.04+0.49# 7  6.15+1.16# 7  2.42+0.32# 4  2.47+0.26# 5 10.07+3.02# 7 
     3.53+0.34# 4  6.57+1.15# 4 13.12+2.31# 6 15.54+2.56# 3 18.41+3.02# 4 28.48+3.36# 4 
   7  3.15+0.38# 5  1.34+0.27# 5 
    32.03+3.39# 4 33.37+4.02# 4 

 6 Owren,Marit     - Freidig - 34.50 
   1  3.31+0.12# 3  2.27+0.12# 3  7.13+2.14# 9  3.50+1.40#10  4.21+2.00#10  9.28+2.23# 3 
     3.31+0.12# 3  5.58+0.16# 2 13.11+2.30# 5 17.01+4.03# 5 21.22+5.43# 8 30.50+5.38# 7 
   7  2.37+0.00# 1  1.23+0.16# 4 
    33.27+5.03# 5 34.50+5.15# 5 

 7 Sæthre,Elisabeth   - Freidig - 35.27 
   1  4.34+1.15# 7  3.19+1.04# 9  6.24+1.25# 8  2.51+0.41# 6  3.23+1.02# 8  9.45+2.40# 5 
     4.34+1.15# 7  7.53+2.11# 7 14.17+3.36# 7 17.08+4.10# 6 20.31+4.52# 6 30.16+5.04# 6 
   7  3.16+0.39# 6  1.55+0.48#11 
    33.32+5.08# 6 35.27+5.52# 6 

 8 Kvittem,Marit Irene - Freidig - 36.53 
   1  4.15+0.56# 6  2.46+0.31# 6  5.54+0.55# 5  4.14+2.04#12  2.52+0.31# 6 11.06+4.01# 9 
     4.15+0.56# 6  7.01+1.19# 5 12.55+2.14# 4 17.09+4.11# 7 20.01+4.22# 5 31.07+5.55# 8 
   7  4.12+1.35# 9  1.34+0.27# 6 
    35.19+6.55# 7 36.53+7.18# 7 

 9 Mølnvik,Mona Jacobse - Freidig - 37.03 
   1  8.16+4.57#12  2.35+0.20# 4  5.26+0.27# 3  2.39+0.29# 3  2.23+0.02# 2  8.09+1.04# 2 
     8.16+4.57#12 10.51+5.09#10 16.17+5.36# 8 18.56+5.58# 8 21.19+5.40# 7 29.28+4.16# 5 
   7  5.57+3.20#12  1.38+0.31# 8 
    35.25+7.01# 8 37.03+7.28# 8 

 10 Fløgstad,Guro    - Freidig - 41.01 
   1  8.54+5.35#13  3.53+1.38#11  6.02+1.03# 6  3.19+1.09# 8  2.37+0.16# 3 10.49+3.44# 8 
     8.54+5.35#13 12.47+7.05#12 18.49+8.08#10 22.08+9.10#10 24.45+9.06# 9 35.34 +10m# 9 
   7  3.40+1.03# 8  1.47+0.40# 9 
    39.14 +11m# 9 41.01 +11m# 9 

 11 Einum,Kirsti     - Freidig - 45.29 
   1  5.18+1.59# 9  3.11+0.56# 8 13.08+8.09#13  2.48+0.38# 5  3.29+1.08# 9 12.02+4.57#10 
     5.18+1.59# 9  8.29+2.47# 9 21.37 +11m#11 24.25 +11m#11 27.54 +12m#10 39.56 +15m#10 
   7  3.39+1.02# 7  1.54+0.47#10 
    43.35 +15m#10 45.29 +16m#10 

 12 Overvik,Hilde    - Freidig - 48.40 
   1  6.46+3.27#11  4.59+2.44#12 10.35+5.36#11  3.43+1.33# 9  3.20+0.59# 7 13.14+6.09#12 
     6.46+3.27#11 11.45+6.03#11 22.20 +12m#12 26.03 +13m#12 29.23 +14m#11 42.37 +17m#11 
   7  4.27+1.50#10  1.36+0.29# 7 
    47.04 +19m#11 48.40 +19m#11 

 13 Storvik,Kristin   - Freidig - 50.19 
   1  4.10+0.51# 5  3.52+1.37#10  8.33+3.34#10  3.51+1.41#11 11.04+8.43#13 12.19+5.14#11 
     4.10+0.51# 5  8.02+2.20# 8 16.35+5.54# 9 20.26+7.28# 9 31.30 +16m#12 43.49 +19m#12 
   7  4.27+1.50#11  2.03+0.56#12 
    48.16 +20m#12 50.19 +21m#12 

 14 Henriksen,Kari Schjø - Freidig - 67.20 
   1  6.26+3.07#10 10.28+8.13#13 12.54+7.55#12  4.50+2.40#13  6.04+3.43#12 14.55+7.50#13 
     6.26+3.07#10 16.54 +11m#13 29.48 +19m#13 34.38 +22m#13 40.42 +25m#13 55.37 +30m#13 
   7  9.00+6.23#13  2.43+1.36#13 
    64.37 +36m#13 67.20 +38m#13 

Blått - best i strekk, rødt - leder.
Det er 8 poster i løypa og følgende løpere hadde feil antall stemplinger og kunne ikke analyseres fullt ut :
  Nr. tider navn
   3   7 Gammelsæter,Marte