Strekktider : - kort

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Kvakland,Jorunn   - Freidig - 41.46 
   1  5.27+0.00# 1  5.16+0.00# 1  5.45+0.53# 2 13.18+1.00# 2  7.56+0.00# 1  4.04+0.00# 1 
     5.27+0.00# 1 10.43+0.00# 1 16.28+0.00# 1 29.46+0.00# 1 37.42+0.00# 1 41.46+0.00# 1 

 2 Vennevik,Nils Olav  - Freidig - 46.01 
   1  7.13+1.46# 2  5.49+0.33# 2  4.52+0.00# 1 12.18+0.00# 1 10.00+2.04# 2  5.49+1.45# 3 
     7.13+1.46# 2 13.02+2.19# 2 17.54+1.26# 2 30.12+0.26# 2 40.12+2.30# 2 46.01+4.15# 2 

 3 Grande,Berit     - Freidig - 56.17 
   1 10.52+5.25# 3  6.23+1.07# 3  6.11+1.19# 3 14.07+1.49# 3 12.58+5.02# 3  5.46+1.42# 2 
    10.52+5.25# 3 17.15+6.32# 3 23.26+6.58# 3 37.33+7.47# 3 50.31 +13m# 3 56.17 +15m# 3 

Blått - best i strekk, rødt - leder.