Strekktider : H70 - H70

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....
1 Smistad,Gunnar - Trollelg, OL - 16.08 1 2.29+0.48# 3 2.13+0.26# 2 1.02+0.00# 1 0.55+0.01# 2 2.38+0.39# 3 0.42+0.01# 2 2.29+0.48# 3 4.42+1.14# 2 5.44+1.09# 2 6.39+1.10# 2 9.17+1.49# 2 9.59+1.49# 2 7 1.24+0.00# 1 2.15+0.00# 1 0.48+0.00# 1 1.16+0.00# 1 0.26+0.00# 1 11.23+1.35# 2 13.38+1.21# 2 14.26+1.18# 2 15.42+0.00# 1 16.08+0.00# 1
2 Opland,Oddvar - Trollelg, OL - 17.24 1 1.41+0.00# 1 1.47+0.00# 1 1.07+0.05# 2 0.54+0.00# 1 1.59+0.00# 1 0.42+0.01# 3 1.41+0.00# 1 3.28+0.00# 1 4.35+0.00# 1 5.29+0.00# 1 7.28+0.00# 1 8.10+0.00# 1 7 1.38+0.14# 4 2.29+0.14# 3 0.51+0.03# 2 3.49+2.33# 5 0.27+0.01# 2 9.48+0.00# 1 12.17+0.00# 1 13.08+0.00# 1 16.57+1.15# 2 17.24+1.16# 2
3 Forseth,Brynjulf - Trollelg, OL - 20.17 1 1.59+0.18# 2 2.49+1.02# 5 1.13+0.11# 3 1.19+0.25# 4 5.01+3.02# 5 0.41+0.00# 1 1.59+0.18# 2 4.48+1.20# 3 6.01+1.26# 3 7.20+1.51# 3 12.21+4.53# 5 13.02+4.52# 5 7 1.26+0.02# 2 2.26+0.11# 2 0.53+0.05# 3 1.53+0.37# 2 0.37+0.11# 4 14.28+4.40# 4 16.54+4.37# 3 17.47+4.39# 3 19.40+3.58# 3 20.17+4.09# 3
4 Svaan,Olav - Trollelg, OL - 21.03 1 3.37+1.56# 5 2.22+0.35# 3 1.20+0.18# 4 1.13+0.19# 3 2.53+0.54# 4 0.52+0.11# 5 3.37+1.56# 5 5.59+2.31# 5 7.19+2.44# 5 8.32+3.03# 4 11.25+3.57# 3 12.17+4.07# 3 7 1.36+0.12# 3 3.11+0.56# 5 1.22+0.34# 5 1.56+0.40# 3 0.41+0.15# 5 13.53+4.05# 3 17.04+4.47# 4 18.26+5.18# 4 20.22+4.40# 4 21.03+4.55# 4
5 Egseth,Magnar - Trollelg, OL - 21.22 1 3.15+1.34# 4 2.26+0.39# 4 1.30+0.28# 5 2.09+1.15# 5 2.35+0.36# 2 0.50+0.09# 4 3.15+1.34# 4 5.41+2.13# 4 7.11+2.36# 4 9.20+3.51# 5 11.55+4.27# 4 12.45+4.35# 4 7 2.03+0.39# 5 2.41+0.26# 4 1.08+0.20# 4 2.11+0.55# 4 0.34+0.08# 3 14.48+5.00# 5 17.29+5.12# 5 18.37+5.29# 5 20.48+5.06# 5 21.22+5.14# 5
Blått - best i strekk, rødt - leder.