Strekktider : Trøndercup no 2 Ski-orienterin - H 60

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....
1 Skjesol,Knut - Wing - 34.28 1 3.00+0.00# 1 1.58+0.00# 1 6.02+0.04# 2 3.42+0.00# 1 2.17+0.00# 1 6.46+0.36# 2 3.00+0.00# 1 4.58+0.00# 1 11.00+0.00# 1 14.42+0.00# 1 16.59+0.00# 1 23.45+0.00# 1 7 6.13+0.05# 3 3.29+0.00# 1 1.01+0.00# 1 29.58+0.00# 1 33.27+0.00# 1 34.28+0.00# 1
2 Paulsen,Svein Erik - Trollelg - 37.08 1 3.42+0.42# 3 2.13+0.15# 3 7.16+1.18# 3 4.05+0.23# 3 2.35+0.18# 2 6.10+0.00# 1 3.42+0.42# 3 5.55+0.57# 3 13.11+2.11# 3 17.16+2.34# 3 19.51+2.52# 3 26.01+2.16# 2 7 6.10+0.02# 2 3.46+0.17# 3 1.11+0.10# 3 32.11+2.13# 2 35.57+2.30# 2 37.08+2.40# 2
3 Rye,Odd Arne - Nidarøst - 38.49 1 3.31+0.31# 2 2.12+0.14# 2 5.58+0.00# 1 4.01+0.19# 2 2.38+0.21# 3 9.44+3.34# 3 3.31+0.31# 2 5.43+0.45# 2 11.41+0.41# 2 15.42+1.00# 2 18.20+1.21# 2 28.04+4.19# 3 7 6.08+0.00# 1 3.31+0.02# 2 1.06+0.05# 2 34.12+4.14# 3 37.43+4.16# 3 38.49+4.21# 3
Blått - best i strekk, rødt - leder.