Strekktider : H 15 Kort - H 15 Kort

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Lillealtern,Knut   - Freidig, Spkl - 34.57 
   1  2.25+0.00# 1  1.42+0.00# 1  2.48+0.00# 1  4.42+0.30# 2  7.02+0.11# 2  1.35+0.10# 3 
     2.25+0.00# 1  4.07+0.00# 1  6.55+0.00# 1 11.37+0.00# 1 18.39+0.00# 1 20.14+0.00# 1 
   7  5.00+0.00# 1  1.42+0.00# 1  5.25+0.27# 3  2.04+0.00# 1  0.32+0.02# 2 
    25.14+0.00# 1 26.56+0.00# 1 32.21+0.00# 1 34.25+0.00# 1 34.57+0.00# 1 

 2 Landstad,Magnus   - Freidig, Spkl - 36.23 
   1  3.16+0.51# 3  1.54+0.12# 2  3.01+0.13# 2  4.12+0.00# 1  6.51+0.00# 1  1.29+0.04# 2 
     3.16+0.51# 3  5.10+1.03# 2  8.11+1.16# 2 12.23+0.46# 2 19.14+0.35# 2 20.43+0.29# 2 
   7  5.21+0.21# 2  2.01+0.19# 2  5.20+0.22# 2  2.15+0.11# 3  0.43+0.13# 3 
    26.04+0.50# 2 28.05+1.09# 2 33.25+1.04# 2 35.40+1.15# 2 36.23+1.26# 2 

 3 Heggeset,Arild    - Freidig, Spkl - 41.56 
   1  3.08+0.43# 2  2.19+0.37# 3  3.34+0.46# 3  5.19+1.07# 3 11.03+4.12# 3  1.25+0.00# 1 
     3.08+0.43# 2  5.27+1.20# 3  9.01+2.06# 3 14.20+2.43# 3 25.23+6.44# 3 26.48+6.34# 3 
   7  5.22+0.22# 3  2.08+0.26# 3  4.58+0.00# 1  2.10+0.06# 2  0.30+0.00# 1 
    32.10+6.56# 3 34.18+7.22# 3 39.16+6.55# 3 41.26+7.01# 3 41.56+6.59# 3 

Blått - best i strekk, rødt - leder.