Strekktider : D 15 Kort - D 15 Kort

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Lillealltern,Kari  - Freidig, Spkl - 42.36 
   1  3.27+0.00# 1  2.51+0.00# 1  4.42+0.00# 1  7.27+0.00# 1  3.52+0.00# 1  5.05+0.00# 1 
     3.27+0.00# 1  6.18+0.00# 1 11.00+0.00# 1 18.27+0.00# 1 22.19+0.00# 1 27.24+0.00# 1 
   7  2.59+0.00# 1  6.44+0.00# 1  4.37+1.38# 2  0.52+0.00# 1 
    30.23+0.00# 1 37.07+0.00# 1 41.44+0.00# 1 42.36+0.00# 1 

 2 Angell-Petersen,Inge - Freidig, Spkl - 49.16 
   1  4.52+1.25# 2  2.56+0.05# 2  4.49+0.07# 2  9.27+2.00# 2  5.23+1.31# 2  5.08+0.03# 2 
     4.52+1.25# 2  7.48+1.30# 2 12.37+1.37# 2 22.04+3.37# 2 27.27+5.08# 2 32.35+5.11# 2 
   7  3.16+0.17# 2  9.24+2.40# 2  2.59+0.00# 1  1.02+0.10# 2 
    35.51+5.28# 2 45.15+8.08# 2 48.14+6.30# 2 49.16+6.40# 2 

Blått - best i strekk, rødt - leder.