Strekktider : D 10-12 - D 10-12

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Kvakland,Jorunn   - Freidig, Spkl - 28.11 
   1  1.37+0.00# 1  2.19+0.00# 1  7.00+4.03# 2  2.49+0.00# 1  6.33+0.00# 1  3.46+0.00# 1 
     1.37+0.00# 1  3.56+0.00# 1 10.56+2.54# 2 13.45+2.22# 2 20.18+0.13# 2 24.04+0.00# 1 
   7  2.07+0.00# 1  1.14+0.00# 1  0.46+0.07# 2 
    26.11+0.00# 1 27.25+0.00# 1 28.11+0.00# 1 

 2 Rønning,Ida R    - Freidig, Spkl - 30.02 
   1  2.00+0.23# 2  3.05+0.46# 2  2.57+0.00# 1  3.21+0.32# 2  8.42+2.09# 2  4.37+0.51# 2 
     2.00+0.23# 2  5.05+1.09# 2  8.02+0.00# 1 11.23+0.00# 1 20.05+0.00# 1 24.42+0.38# 2 
   7  2.47+0.40# 2  1.54+0.40# 2  0.39+0.00# 1 
    27.29+1.18# 2 29.23+1.58# 2 30.02+1.51# 2 

Blått - best i strekk, rødt - leder.