Strekktider : N 2 - N 2

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).