Strekktider : H70 - H70

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Glesåen,Jostein   - Gaula, OL - 46.58 
   1  4.32+0.00# 1  6.33+0.00# 1  7.38+0.00# 1 17.31+0.11# 2  3.18+1.05# 2  3.44+0.03# 2 
     4.32+0.00# 1 11.05+0.00# 1 18.43+0.00# 1 36.14+0.00# 1 39.32+0.00# 1 43.16+0.00# 1 
   7  3.03+0.16# 2  0.39+0.00# 1 
    46.19+0.00# 1 46.58+0.00# 1 

 2 Forseth,Paul     - Trollelg, OL - 74.25 
   1  7.41+3.09# 2 30.26+24m# 2  9.37+1.59# 2 17.20+0.00# 1  2.13+0.00# 1  3.41+0.00# 1 
     7.41+3.09# 2 38.07 +27m# 2 47.44 +29m# 2 65.04 +29m# 2 67.17 +28m# 2 70.58 +28m# 2 
   7  2.47+0.00# 1  0.40+0.01# 2 
    73.45 +27m# 2 74.25 +27m# 2 

Blått - best i strekk, rødt - leder.