Strekktider : H13-16C - H13-16C

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Melland,Tor Erling R - Melhus IL - 36.49 
   1  7.39+2.33# 2  4.30+0.43# 3  7.36+0.00# 1  4.53+1.02# 4  3.32+0.22# 3  5.08+1.37# 2 
     7.39+2.33# 2 12.09+0.00# 1 19.45+0.00# 1 24.38+0.00# 1 28.10+0.00# 1 33.18+0.00# 1 
   7  3.00+0.41# 3  0.31+0.08# 2 
    36.18+0.00# 1 36.49+0.00# 1 

 2 Pedersen,Kristian  - Trollelg, OL - 38.45 
   1  9.39+4.33# 3  3.47+0.00# 1 11.50+4.14# 4  3.51+0.00# 1  3.10+0.00# 1  3.31+0.00# 1 
     9.39+4.33# 3 13.26+1.17# 2 25.16+5.31# 3 29.07+4.29# 3 32.17+4.07# 3 35.48+2.30# 2 
   7  2.26+0.07# 2  0.31+0.08# 3 
    38.14+1.56# 2 38.45+1.56# 2 

 3 Hammer,Jens Meistad - Melhus IL - 39.08 
   1  5.06+0.00# 1  9.17+5.30# 5  7.37+0.01# 2  4.26+0.35# 3  4.20+1.10# 4  5.32+2.01# 3 
     5.06+0.00# 1 14.23+2.14# 3 22.00+2.15# 2 26.26+1.48# 2 30.46+2.36# 2 36.18+3.00# 3 
   7  2.19+0.00# 1  0.31+0.08# 4 
    38.37+2.19# 3 39.08+2.19# 3 

 4 Settemsdal,Markus  - Nidarøst, OK - 44.21 
   1 10.36+5.30# 4  5.21+1.34# 4 10.28+2.52# 3  4.20+0.29# 2  3.30+0.20# 2  5.51+2.20# 4 
    10.36+5.30# 4 15.57+3.48# 4 26.25+6.40# 4 30.45+6.07# 4 34.15+6.05# 4 40.06+6.48# 4 
   7  3.52+1.33# 5  0.23+0.00# 1 
    43.58+7.40# 4 44.21+7.32# 4 

 5 Opedal,Eivind    - Melhus IL - 56.45 
   1 12.39+7.33# 5  3.49+0.02# 2 12.02+4.26# 5  5.51+2.00# 5  5.56+2.46# 5 12.25+8.54# 5 
    12.39+7.33# 5 16.28+4.19# 5 28.30+8.45# 5 34.21+9.43# 5 40.17 +12m# 5 52.42 +19m# 5 
   7  3.29+1.10# 4  0.34+0.11# 5 
    56.11 +20m# 5 56.45 +20m# 5 

Blått - best i strekk, rødt - leder.