Strekktider : H11-12 - H11-12

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Stenersen,Tormod Hov - Nidarøst, OK - 27.13 
   1  4.21+0.00# 1  3.26+0.00# 1  5.54+0.11# 3  3.26+0.16# 3  2.40+0.08# 2  4.04+0.37# 5 
     4.21+0.00# 1  7.47+0.00# 1 13.41+0.00# 1 17.07+0.00# 1 19.47+0.00# 1 23.51+0.00# 1 
   7  2.50+0.30# 6  0.32+0.02# 4 
    26.41+0.00# 1 27.13+0.00# 1 

 2 Sæther,Brage     - Freidig, SPK - 28.12 
   1  6.17+1.56# 4  3.28+0.02# 2  5.48+0.05# 2  3.10+0.00# 1  2.46+0.14# 3  3.48+0.21# 2 
     6.17+1.56# 4  9.45+1.58# 3 15.33+1.52# 3 18.43+1.36# 2 21.29+1.42# 2 25.17+1.26# 2 
   7  2.20+0.00# 1  0.35+0.05# 6 
    27.37+0.56# 2 28.12+0.59# 2 

 3 Baardsgaard,Ove   - Trollelg, OL - 30.50 
   1  4.59+0.38# 3  4.06+0.40# 5  5.43+0.00# 1  4.02+0.52# 5  3.38+1.06# 7  5.15+1.48# 6 
     4.59+0.38# 3  9.05+1.18# 2 14.48+1.07# 2 18.50+1.43# 3 22.28+2.41# 3 27.43+3.52# 3 
   7  2.30+0.10# 3  0.37+0.07# 7 
    30.13+3.32# 3 30.50+3.37# 3 

 4 Pedersli,Trond Einar - Trollelg, OL - 31.23 
   1  7.51+3.30# 5  3.28+0.02# 3  7.20+1.37# 4  3.14+0.04# 2  2.32+0.00# 1  3.55+0.28# 4 
     7.51+3.30# 5 11.19+3.32# 4 18.39+4.58# 4 21.53+4.46# 4 24.25+4.38# 4 28.20+4.29# 4 
   7  2.33+0.13# 4  0.30+0.00# 1 
    30.53+4.12# 4 31.23+4.10# 4 

 5 Syrstad,Torleif   - Leik, IL - 50.46 
   1 21.30+17m# 8  4.03+0.37# 4 11.38+5.55# 6  3.53+0.43# 4  3.17+0.45# 4  3.27+0.00# 1 
    21.30 +17m# 8 25.33 +18m# 7 37.11 +24m# 7 41.04 +24m# 6 44.21 +25m# 6 47.48 +24m# 5 
   7  2.27+0.07# 2  0.31+0.01# 3 
    50.15 +24m# 5 50.46 +24m# 5 

 6 Kanstad,Tore Gederaa - Wing OK - 53.37 
   1 15.01+11m# 7 12.48+9.22# 8  8.22+2.39# 5  6.43+3.33# 8  3.18+0.46# 5  3.53+0.26# 3 
    15.01 +11m# 7 27.49 +20m# 8 36.11 +23m# 6 42.54 +26m# 7 46.12 +26m# 7 50.05 +26m# 6 
   7  2.53+0.33# 7  0.39+0.09# 8 
    52.58 +26m# 6 53.37 +26m# 6 

 7 Krogstadmo,Sigve Wan - Selbu OK - 57.50 
   1  4.53+0.32# 2  9.26+6.00# 6 21.17+16m# 8  4.06+0.56# 6  3.37+1.05# 6 11.27+8.00# 8 
     4.53+0.32# 2 14.19+6.32# 5 35.36 +22m# 5 39.42 +23m# 5 43.19 +24m# 5 54.46 +31m# 7 
   7  2.34+0.14# 5  0.30+0.00# 2 
    57.20 +31m# 7 57.50 +31m# 7 

 8 Leithe,Torgeir    - Selbu OK - 66.55 
   1 11.08+6.47# 6 10.14+6.48# 7 21.15+16m# 7  5.51+2.41# 7  5.59+3.27# 8  7.36+4.09# 7 
    11.08+6.47# 6 21.22 +14m# 6 42.37 +29m# 8 48.28 +31m# 8 54.27 +35m# 8 62.03 +38m# 8 
   7  4.19+1.59# 8  0.33+0.03# 5 
    66.22 +40m# 8 66.55 +40m# 8 

Blått - best i strekk, rødt - leder.