Strekktider : D70 - D70

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).