Strekktider : D40 - D40

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Olafsen,Trude    - Freidig, SPK - 53.57 
   1  4.03+0.21# 4  2.56+1.16# 6  7.44+2.43# 4 11.46+2.10# 5  3.24+0.18# 3 14.32+0.00# 1 
     4.03+0.21# 4  6.59+1.37# 5 14.43+3.40# 5 26.29+5.50# 4 29.53+5.26# 4 44.25+0.00# 1 
   7  3.15+1.24# 5  3.03+0.27# 3  2.32+0.22# 5  0.42+0.11# 6 
    47.40+0.00# 1 50.43+0.00# 1 53.15+0.00# 1 53.57+0.00# 1 

 2 Midttømme,Kirsti   - Freidig, SPK - 55.20 
   1  3.42+0.00# 1  1.40+0.00# 1  9.10+4.09# 5 11.14+1.38# 4  3.06+0.00# 1 16.27+1.55# 2 
     3.42+0.00# 1  5.22+0.00# 1 14.32+3.29# 4 25.46+5.07# 3 28.52+4.25# 3 45.19+0.54# 2 
   7  3.44+1.53# 6  3.36+1.00# 5  2.10+0.00# 1  0.31+0.00# 1 
    49.03+1.23# 2 52.39+1.56# 2 54.49+1.34# 2 55.20+1.23# 2 

 3 Sæther,Mona     - Freidig, SPK - 56.55 
   1  4.00+0.18# 3  2.02+0.22# 2  5.01+0.00# 1  9.36+0.00# 1  3.48+0.42# 4 25.08+11m# 5 
     4.00+0.18# 3  6.02+0.40# 2 11.03+0.00# 1 20.39+0.00# 1 24.27+0.00# 1 49.35+5.10# 3 
   7  1.51+0.00# 1  2.36+0.00# 1  2.18+0.08# 2  0.35+0.04# 2 
    51.26+3.46# 3 54.02+3.19# 3 56.20+3.05# 3 56.55+2.58# 3 

 4 Liabakk,Nina-Beate  - Byåsen IL - 62.40 
   1  3.56+0.14# 2  2.28+0.48# 3 13.49+8.48# 6 10.23+0.47# 2  3.13+0.07# 2 19.53+5.21# 4 
     3.56+0.14# 2  6.24+1.02# 3 20.13+9.10# 6 30.36+9.57# 5 33.49+9.22# 5 53.42+9.17# 4 
   7  2.25+0.34# 3  3.29+0.53# 4  2.27+0.17# 3  0.37+0.06# 3 
    56.07+8.27# 4 59.36+8.53# 4 62.03+8.48# 4 62.40+8.43# 4 

 5 Johannessen,Hilde Fo - Malvik IL - 63.40 
   1  4.16+0.34# 6  2.38+0.58# 4  6.24+1.23# 2 11.11+1.35# 3  4.13+1.07# 5 26.55+12m# 6 
     4.16+0.34# 6  6.54+1.32# 4 13.18+2.15# 2 24.29+3.50# 2 28.42+4.15# 2 55.37 +11m# 6 
   7  2.03+0.12# 2  2.50+0.14# 2  2.29+0.19# 4  0.41+0.10# 4 
    57.40 +10m# 5 60.30+9.47# 5 62.59+9.44# 5 63.40+9.43# 5 

 6 Moen,May Toril    - Trollelg, OL - 66.49 
   1  4.15+0.33# 5  2.50+1.10# 5  6.56+1.55# 3 17.16+7.40# 6  4.48+1.42# 6 18.29+3.57# 3 
     4.15+0.33# 5  7.05+1.43# 6 14.01+2.58# 3 31.17 +11m# 6 36.05 +12m# 6 54.34 +10m# 5 
   7  3.09+1.18# 4  4.56+2.20# 6  3.29+1.19# 6  0.41+0.10# 5 
    57.43 +10m# 6 62.39 +12m# 6 66.08 +13m# 6 66.49 +13m# 6 

Blått - best i strekk, rødt - leder.