Strekktider : D17AK - D17AK

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Jørgensen,Kristin Ul - Freidig, SPK - 55.06 
   1  3.52+0.02# 2  2.02+0.00# 1  6.09+0.00# 1 15.23+0.56# 3  3.13+0.00# 1 16.51+0.00# 1 
     3.52+0.02# 2  5.54+0.00# 1 12.03+0.00# 1 27.26+0.00# 1 30.39+0.00# 1 47.30+0.00# 1 
   7  1.50+0.00# 1  2.43+0.00# 1  2.23+0.00# 1  0.40+0.07# 2 
    49.20+0.00# 1 52.03+0.00# 1 54.26+0.00# 1 55.06+0.00# 1 

 2 Friden,Tone     - Trollelg, OL - 62.59 
   1  3.50+0.00# 1  2.21+0.19# 2  7.28+1.19# 2 14.27+0.00# 1  3.50+0.37# 2 21.16+4.25# 2 
     3.50+0.00# 1  6.11+0.17# 2 13.39+1.36# 2 28.06+0.40# 2 31.56+1.17# 2 53.12+5.42# 2 
   7  2.22+0.32# 2  4.05+1.22# 2  2.40+0.17# 3  0.40+0.07# 3 
    55.34+6.14# 2 59.39+7.36# 2 62.19+7.53# 2 62.59+7.53# 2 

 3 Solbraa,Anne     - NTNUI - 88.43 
   1  5.18+1.28# 3  2.30+0.28# 3 18.02+12m# 3 14.39+0.12# 2  6.12+2.59# 3 31.14+14m# 3 
     5.18+1.28# 3  7.48+1.54# 3 25.50 +14m# 3 40.29 +13m# 3 46.41 +16m# 3 77.55 +30m# 3 
   7  3.00+1.10# 3  4.40+1.57# 3  2.35+0.12# 2  0.33+0.00# 1 
    80.55 +32m# 3 85.35 +34m# 3 88.10 +34m# 3 88.43 +34m# 3 

Blått - best i strekk, rødt - leder.