Strekktider : D13-14 - D13-14

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Arnesen,Julie    - Byåsen IL - 42.24 
   1  2.47+0.00# 1  9.05+2.19# 6  5.27+0.00# 1 15.27+0.37# 2  3.49+1.43# 7  3.19+0.00# 1 
     2.47+0.00# 1 11.52+0.21# 3 17.19+0.00# 1 32.46+0.00# 1 36.35+0.00# 1 39.54+0.00# 1 
   7  2.02+0.00# 1  0.28+0.02# 3 
    41.56+0.00# 1 42.24+0.00# 1 

 2 Storrønning,Ina   - Byåsen IL - 46.43 
   1  4.36+1.49# 5 11.40+4.54# 8  6.13+0.46# 5 14.50+0.00# 1  2.06+0.00# 1  3.44+0.25# 4 
     4.36+1.49# 5 16.16+4.45# 7 22.29+5.10# 5 37.19+4.33# 3 39.25+2.50# 2 43.09+3.15# 2 
   7  3.03+1.01# 8  0.31+0.05# 9 
    46.12+4.16# 2 46.43+4.19# 2 

 3 Skoglund,Marit Rønni - Byåsen IL - 49.33 
   1  4.45+1.58# 6  6.46+0.00# 1  6.37+1.10# 7 18.49+3.59# 4  3.24+1.18# 6  5.18+1.59# 9 
     4.45+1.58# 6 11.31+0.00# 1 18.08+0.49# 3 36.57+4.11# 2 40.21+3.46# 3 45.39+5.45# 3 
   7  3.28+1.26#10  0.26+0.00# 1 
    49.07+7.11# 3 49.33+7.09# 3 

 4 Kanstad,Mali Gederaa - Wing OK - 51.09 
   1  3.47+1.00# 4 13.27+6.41#10  5.37+0.10# 2 19.07+4.17# 5  2.25+0.19# 2  3.34+0.15# 2 
     3.47+1.00# 4 17.14+5.43# 9 22.51+5.32# 6 41.58+9.12# 6 44.23+7.48# 6 47.57+8.03# 4 
   7  2.42+0.40# 5  0.30+0.04# 6 
    50.39+8.43# 4 51.09+8.45# 4 

 5 Morset,Ingrid    - Wing OK - 51.43 
   1  3.08+0.21# 2  8.32+1.46# 5  6.35+1.08# 6 21.32+6.42# 7  3.07+1.01# 4  5.29+2.10#10 
     3.08+0.21# 2 11.40+0.09# 2 18.15+0.56# 4 39.47+7.01# 4 42.54+6.19# 4 48.23+8.29# 5 
   7  2.50+0.48# 7  0.30+0.04# 7 
    51.13+9.17# 5 51.43+9.19# 5 

 6 Stenersen,Line Hovde - Nidarøst, OK - 52.09 
   1  3.33+0.46# 3  8.29+1.43# 4  5.52+0.25# 3 23.17+8.27# 8  3.06+1.00# 3  5.04+1.45# 8 
     3.33+0.46# 3 12.02+0.31# 4 17.54+0.35# 2 41.11+8.25# 5 44.17+7.42# 5 49.21+9.27# 6 
   7  2.21+0.19# 4  0.27+0.01# 2 
    51.42+9.46# 6 52.09+9.45# 6 

 7 Røsseth,Mali Galaaae - Selbu OK - 52.39 
   1  6.50+4.03# 9 12.29+5.43# 9  5.54+0.27# 4 17.14+2.24# 3  3.22+1.16# 5  3.34+0.15# 3 
     6.50+4.03# 9 19.19+7.48#10 25.13+7.54# 8 42.27+9.41# 7 45.49+9.14# 7 49.23+9.29# 7 
   7  2.47+0.45# 6  0.29+0.03# 5 
    52.10 +10m# 7 52.39 +10m# 7 

 8 Løvås,Marianne    - Nidarøst, OK - 59.17 
   1  7.14+4.27#10  9.47+3.01# 7  6.58+1.31# 8 19.52+5.02# 6  6.44+4.38#10  4.55+1.36# 7 
     7.14+4.27#10 17.01+5.30# 8 23.59+6.40# 7 43.51 +11m# 8 50.35 +14m# 8 55.30 +16m# 8 
   7  3.12+1.10# 9  0.35+0.09#10 
    58.42 +17m# 8 59.17 +17m# 8 

 9 Grøvlen,Magnhild Sei - Nidarøst, OK - 70.24 
   1  5.00+2.13# 7  7.58+1.12# 2 13.41+8.14# 9 31.35+17m#10  5.15+3.09# 9  4.11+0.52# 6 
     5.00+2.13# 7 12.58+1.27# 5 26.39+9.20# 9 58.14 +25m# 9 63.29 +27m# 9 67.40 +28m# 9 
   7  2.14+0.12# 2  0.30+0.04# 8 
    69.54 +28m# 9 70.24 +28m# 9 

 10 Røset,Ingrid Evjen  - Byåsen IL - 72.23 
   1  6.40+3.53# 8  8.19+1.33# 3 14.04+8.37#10 31.21+17m# 9  5.05+2.59# 8  4.07+0.48# 5 
     6.40+3.53# 8 14.59+3.28# 6 29.03 +12m#10 60.24 +28m#10 65.29 +29m#10 69.36 +30m#10 
   7  2.19+0.17# 3  0.28+0.02# 4 
    71.55 +30m#10 72.23 +30m#10 

Blått - best i strekk, rødt - leder.
Det er 8 poster i løypa og følgende løpere hadde feil antall stemplinger og kunne ikke analyseres fullt ut :
  Nr. tider navn
   11   9 Forseth,Eli Marita