Strekktider : B 3 - B 3

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).