Strekktider : A 4 - A 4

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).