Strekktider : Freidigstafetten - Løype: 6

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).