Strekktider : Tambarskjelven - H65

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).