Strekktider : Tambarskjelven - D13-14

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....
1 Løvås,Marianne - Nidarøst - 57.09 1 3.31+0.13# 2 4.55+0.00# 1 17.01+5.05# 2 7.00+1.52# 2 16.34+3.57# 2 5.14+0.00# 1 3.31+0.13# 2 8.26+0.00# 1 25.27+0.00# 1 32.27+0.00# 1 49.01+0.00# 1 54.15+0.00# 1 7 2.18+0.00# 1 0.36+0.00# 1 56.33+0.00# 1 57.09+0.00# 1
2 Stenersen,Line - Nidarøst - 68.54 1 3.18+0.00# 1 26.48+22m# 2 11.56+0.00# 1 5.08+0.00# 1 12.37+0.00# 1 6.11+0.57# 2 3.18+0.00# 1 30.06 +22m# 2 42.02 +17m# 2 47.10 +15m# 2 59.47 +11m# 2 65.58 +12m# 2 7 2.20+0.02# 2 0.36+0.00# 2 68.18 +12m# 2 68.54 +12m# 2
Blått - best i strekk, rødt - leder.