Strekktider : Tambarskjelven - D10-12N

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).