Strekktider : Freidig kretsløp - Spesial

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....
1 Schmid,Tommy - OL Trollelg - 35.26 1 3.08+0.00# 1 6.04+0.00# 1 4.14+0.00# 1 2.19+0.00# 1 3.50+0.00# 1 4.01+0.00# 1 3.08+0.00# 1 9.12+0.00# 1 13.26+0.00# 1 15.45+0.00# 1 19.35+0.00# 1 23.36+0.00# 1 7 5.38+0.00# 1 3.32+0.00# 1 2.22+0.00# 1 0.18+0.00# 1 29.14+0.00# 1 32.46+0.00# 1 35.08+0.00# 1 35.26+0.00# 1
2 Rustad,Bjørn - Spkl. Freidig - 62.52 1 5.18+2.10# 2 10.03+3.59# 2 9.18+5.04# 2 4.26+2.07# 2 4.16+0.26# 2 6.58+2.57# 2 5.18+2.10# 2 15.21+6.09# 2 24.39 +11m# 2 29.05 +13m# 2 33.21 +14m# 2 40.19 +17m# 2 7 6.51+1.13# 2 10.15+6.43# 2 5.02+2.40# 2 0.25+0.07# 2 47.10 +18m# 2 57.25 +25m# 2 62.27 +27m# 2 62.52 +27m# 2
Blått - best i strekk, rødt - leder.