Strekktider : Freidig kretsløp - H70-

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).