Strekktider : Freidig kretsløp - H40-

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).