Strekktider : Freidig kretsløp - H13-14

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....
1 Sæther,Sindre - Spkl. Freidig - 23.49 1 2.29+0.00# 1 2.44+0.00# 1 4.29+0.32# 2 3.24+0.00# 1 4.50+0.00# 1 3.47+0.00# 1 2.29+0.00# 1 5.13+0.00# 1 9.42+0.00# 1 13.06+0.00# 1 17.56+0.00# 1 21.43+0.00# 1 7 1.48+0.00# 1 0.18+0.00# 1 23.31+0.00# 1 23.49+0.00# 1
2 Morset,Martin - Wing OK - 31.03 1 3.11+0.42# 2 3.10+0.26# 3 5.45+1.48# 4 3.33+0.09# 2 6.47+1.57# 4 5.04+1.17# 3 3.11+0.42# 2 6.21+1.08# 2 12.06+2.24# 3 15.39+2.33# 2 22.26+4.30# 2 27.30+5.47# 3 7 3.13+1.25# 2 0.20+0.02# 2 30.43+7.12# 2 31.03+7.14# 2
3 Owren,Lars - Spkl. Freidig - 32.17 1 4.23+1.54# 4 2.48+0.04# 2 3.57+0.00# 1 4.44+1.20# 3 6.42+1.52# 3 4.09+0.22# 2 4.23+1.54# 4 7.11+1.58# 3 11.08+1.26# 2 15.52+2.46# 3 22.34+4.38# 3 26.43+5.00# 2 7 5.14+3.26# 4 0.20+0.02# 3 31.57+8.26# 3 32.17+8.28# 3
4 Haug-Warberg,Eivind - Spkl. Freidig - 36.03 1 4.01+1.32# 3 4.01+1.17# 4 5.22+1.25# 3 5.04+1.40# 4 5.40+0.50# 2 6.04+2.17# 4 4.01+1.32# 3 8.02+2.49# 4 13.24+3.42# 4 18.28+5.22# 4 24.08+6.12# 4 30.12+8.29# 4 7 5.28+3.40# 5 0.23+0.05# 5 35.40 +12m# 4 36.03 +12m# 4
5 Schei,Henning - Spkl. Freidig - 50.44 1 5.02+2.33# 5 7.54+5.10# 5 6.00+2.03# 5 8.11+4.47# 5 9.15+4.25# 5 9.03+5.16# 5 5.02+2.33# 5 12.56+7.43# 5 18.56+9.14# 5 27.07 +14m# 5 36.22 +18m# 5 45.25 +24m# 5 7 4.57+3.09# 3 0.22+0.04# 4 50.22 +27m# 5 50.44 +27m# 5
Blått - best i strekk, rødt - leder.