Strekktider : Freidig kretsløp - D50-

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....
1 Berge,Katharina Mo - Spkl. Freidig - 46.44 1 6.08+0.00# 1 4.45+0.00# 1 3.40+0.00# 1 3.25+0.00# 1 6.23+0.00# 1 3.25+0.00# 1 6.08+0.00# 1 10.53+0.00# 1 14.33+0.00# 1 17.58+0.00# 1 24.21+0.00# 1 27.46+0.00# 1 7 14.28+6.02# 3 4.05+0.00# 1 0.25+0.00# 1 42.14+0.00# 1 46.19+0.00# 1 46.44+0.00# 1
2 Hygen,Gunn Kari - Spkl. Freidig - 51.06 1 7.07+0.59# 2 7.13+2.28# 3 4.50+1.10# 3 4.11+0.46# 2 7.44+1.21# 2 4.58+1.33# 2 7.07+0.59# 2 14.20+3.27# 2 19.10+4.37# 2 23.21+5.23# 2 31.05+6.44# 2 36.03+8.17# 2 7 9.04+0.38# 2 5.16+1.11# 2 0.43+0.18# 2 45.07+2.53# 2 50.23+4.04# 2 51.06+4.22# 2
3 Schmid,Ruth - OL Trollelg - 56.31 1 7.17+1.09# 3 7.12+2.27# 2 4.49+1.09# 2 5.31+2.06# 3 9.54+3.31# 3 5.36+2.11# 3 7.17+1.09# 3 14.29+3.36# 3 19.18+4.45# 3 24.49+6.51# 3 34.43 +10m# 3 40.19 +13m# 3 7 8.26+0.00# 1 6.49+2.44# 3 0.57+0.32# 3 48.45+6.31# 3 55.34+9.15# 3 56.31+9.47# 3
Blått - best i strekk, rødt - leder.