Strekktider : Freidig kretsløp - D40-

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....
1 Olafsen,Trude - Spkl. Freidig - 41.36 1 6.11+0.00# 1 5.13+0.00# 1 3.38+0.00# 1 3.00+0.00# 1 4.55+0.00# 1 3.23+0.00# 1 6.11+0.00# 1 11.24+0.00# 1 15.02+0.00# 1 18.02+0.00# 1 22.57+0.00# 1 26.20+0.00# 1 7 10.00+1.38# 2 4.34+0.24# 2 0.42+0.19# 3 36.20+0.00# 1 40.54+0.00# 1 41.36+0.00# 1
2 Røsand,Turid - OK Nidarøst - 43.54 1 6.39+0.28# 2 7.04+1.51# 3 3.41+0.03# 2 3.23+0.23# 3 6.29+1.34# 3 3.43+0.20# 3 6.39+0.28# 2 13.43+2.19# 2 17.24+2.22# 2 20.47+2.45# 2 27.16+4.19# 3 30.59+4.39# 3 7 8.22+0.00# 1 4.10+0.00# 1 0.23+0.00# 1 39.21+3.01# 2 43.31+2.37# 2 43.54+2.18# 2
3 Haugskott,Hilde - OL Trollelg - 46.09 1 7.23+1.12# 3 6.37+1.24# 2 3.47+0.09# 3 3.10+0.10# 2 6.10+1.15# 2 3.29+0.06# 2 7.23+1.12# 3 14.00+2.36# 3 17.47+2.45# 3 20.57+2.55# 3 27.07+4.10# 2 30.36+4.16# 2 7 10.25+2.03# 3 4.42+0.32# 3 0.26+0.03# 2 41.01+4.41# 3 45.43+4.49# 3 46.09+4.33# 3
Blått - best i strekk, rødt - leder.