Strekktider : Freidig kretsløp - D40-

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).