Forklaring strekktidsgrafer

Dette dokumentet gir en forklaring på bruk av strekktidsanalyseprogrammet (i Java) fra n3sport. Skjermen deles opp i et funksjons felt øverst med Select result view og Settings for result og nederst et område som viser grafer eller rapporter. n3sport
Tegneprogrammet er fra n3sport

Select result view

Tips


Olav@OKvittem.priv.no - 2000-05-31