Strekktider : Klubb kort - H50

Se også oversikt , ferdige kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....
2 Hygen,Jacob - Freidig - 27.45 1 2.54+0.00# 1 2.54+0.00# 1 2.17+0.00# 1 4.11+0.10# 2 2.48+0.00# 1 5.23+0.11# 2 2.54+0.00# 1 5.48+0.00# 1 8.05+0.00# 1 12.16+0.00# 1 15.04+0.00# 1 20.27+0.00# 1 7 3.25+0.37# 2 3.53+1.02# 2 23.52+0.00# 1 27.45+0.00# 1
3 Landstad,Magnus - Freidig - 28.31 1 3.46+0.52# 2 3.07+0.13# 2 2.57+0.40# 2 4.01+0.00# 1 3.49+1.01# 2 5.12+0.00# 1 3.46+0.52# 2 6.53+1.05# 2 9.50+1.45# 2 13.51+1.35# 2 17.40+2.36# 2 22.52+2.25# 2 7 2.48+0.00# 1 2.51+0.00# 1 25.40+1.48# 2 28.31+0.46# 2
Blått - best i strekk, rødt - leder.